Voor verwijzers

  Informatie voor verwijzers

  Zoek je als verwijzer passende ondersteuning voor een cliënt? BMO biedt passende begeleiding aan (jong)volwassenen met een complexe problematiek. Bijvoorbeeld als gevolg van autisme, een psychische of psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking, of een combinatie daarvan. Veel van onze cliënten worstelen met verslavingen. BMO heeft contracten met de gemeenten Harderwijk en Apeldoorn. Ons bureau is ISO9001:2015-gecertifceerd.

  Voor wie?

  Onze cliënten hebben meestal al een heel behandeltraject doorlopen en zijn al meerdere keren vastgelopen. Sommigen maken bij ons de stap vanuit een behandelsetting of vanuit een situatie waarbij ze geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. Complexe vragen gaan we dus zeker niet uit de weg. Verwijs je een cliënt door naar BMO? Dan leren we hem of haar graag goed kennen. Vanuit die insteek komen we tot een samenwerking met de cliënt, zodat hij of zij intrinsiek gemotiveerd raakt. Zien wij inderdaad begeleidingsmogelijkheden, dan is de cliënt welkom bij ons.

  Contra-indicaties

  Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties vastgelegd. Een client kan niet komen wonen bij BMO of kan niet meer wonen bij BMO, als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

  • Als er sprake is van ernstige drugs en/of alcoholproblematiek
  • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag met risico’s voor de veiligheid van client en/of zijn/haar omgeving
  • Als er sprake is van psychiatrische problemen (zoals psychoses, ernstige depressies, of dissociatieve identiteitsstoornis) die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken
  • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten

  Vier typen dienstverlening

  We bekijken zorgvuldig welke specifieke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Dit doen we in nauw overleg met de cliënt zelf en de behandelaar of de verwijzende instantie. BMO biedt vier typen diensten: ambulante begeleiding, begeleid zelfstandig wonen, beschermd wonen en dagbesteding.

  Methodiek Geef me de 5

  De begeleiding van onze cliënten vraagt om duidelijkheid én flexibiliteit. Daarom werken onze medewerkers met Geef me de 5. De methodiek gaat uit van 5 pijlers: de diagnose begrijpen, positief contact, basisrust creëren, problemen oplossen en de ontwikkeling bevorderen. De methodiek biedt onze cliënten de duidelijkheid en de houvast die ze zo hard nodig hebben.

  Multidisciplinaire samenwerking

  Bij BMO werken gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers en woonbegeleiders. We werken graag nauw samen met alle belangrijke mensen rondom de cliënt. Ieder kijkt vanuit zijn of haar eigen deskundigheid naar de ondersteuningsvraag van de cliënt. Dat helpt ons om onze begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behandeling die een cliënt al kreeg of net heeft afgerond. Ook binnen BMO doen we continu aan kennisopbouw, over specifieke diagnoses en casussen.

  Wil je contact over een cliënt?

  Wil je meer weten over onze mogelijkheden voor jouw cliënt? Bel ons en we denken mee. We geven je eerlijk advies, ook als we denken dat een cliënt niet bij ons past. Heeft de cliënt nog geen indicatie? Geen probleem. We gaan graag eerst met hem of haar in gesprek. De indicatie volgt wel.

  Cliënt aanmelden