Beschermd Wonen in Uddel (gem. Apeldoorn)

  Beschermd wonen in Uddel

  Als je een intensieve begeleidingsvraag hebt, dan is beschermd wonen misschien de beste oplossing. BMO biedt beschermd wonen, je woont hier in een woongroep, met 24/7 nabijheid van onze woonbegeleiders. Je krijgt een dagprogramma en we werken samen aan doelen.

  Voor mensen met een intensieve begeleidingsvraag

  Beschermd wonen is bedoeld voor (jong)volwassenen met een intensieve begeleidingsvraag die 24/7 begeleiding nodig hebben. Je hebt hier je eigen woon-slaapkamer. De keuken en de badkamer deel je met de andere bewoners.

  Een stabiele woonomgeving

  We vinden het belangrijk dat je bij ons een stabiele woonomgeving krijgt. Een omgeving waarin je je veilig voelt. We hanteren duidelijke regels en afspraken en bieden je een vaste dagstructuur. We letten erop dat de bewoners goed met elkaar omgaan. En we stimuleren het contact met jouw familie en vrienden.

  Ondersteuningsplan

  We werken met een ondersteuningsplan. Daarin staan de doelen waar je samen met ons aan werkt. Ben je onder behandeling van een eigen psycholoog of psychiater, dan zorgen we ervoor dat onze begeleiding daarop aansluit. Als je dat goed vindt, houden we contact met je behandelaar. Binnen je ondersteuningsplan kun je ontwikkelen naar een grotere mate van zelfstandigheid.

  Praktische vaardigheden

  Je werkt bij ons ook aan praktische vaardigheden. Zoals persoonlijke verzorging, boodschappen doen, koken en afwassen. We helpen je bij wat je lastig vindt. Ook kun je bij ons allerlei activiteiten doen die je leuk vindt. Zoals houtbewerking, dierverzorging en creatieve activiteiten.

  Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen, heb je een indicatie nodig. Je vraagt de indicatie aan bij je gemeente. BMO kan je daar bij helpen.

  Meer weten over beschermd wonen bij BMO?

  Ja, graag contact